ศูนย์หุ่นยนต์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศผลโครงงานหุ่นยนต์ สพม.24 โซน 1

  เนื่องจากในประเภทนี้ สพฐ เองได้กำหนดรูปแบบไว้ในเกณฑ์การแข่งขันแล้วว่าทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องส่งโครงร่างไปที่ สำนักพัฒนานวัตกรรม (สนก)     การคัดเลือกตัวแทนในแต่ละทีมทั่วประเทศนั้นจะพิจารณาจากคณะกรรมการจากส่วนกลาง สพฐ เท่านั้น  ซึ่งผลการคัดเลือกตัวแทนโครงงานหุ่น่ยนต์ทำงานแทนมนุษย์ ของ สพม 24 โซน 1 ได้ตัวแทนดังนี้

ระดับ ม.ต้น

1. โรงเรียนร่องคำ     (ตัวแทน สพม 24 โซน 1)

ระดับ ม.ปลาย

1. โรงเรียนร่องคำ                               (ตัวแทน สพม 24 โซน 1)

2. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์           (ตัวแทน สพม 24 โซน 1)

สามารถดูผลการคัดเลือกจากส่วนกลางได้ที่ http://61.47.61.90/~innoobec/index.php/news-site2/167–qq-

 

ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ สพม 24 โซน 1

ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์ สพม24 โซน 1

สนามแข่งขันโรงเรียนร่องคำ

ประเภทอัตโนมัติ ม.ต้น

1. โรงเรียนอนุกูลนารี           คะแนน 80 คะแนน    (ตัวแทน สพม 24 โซน 1)

2. โรงเรียนกมลาไสย           คะแนน 10 คะแนน

3. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์    คะแนน 10 คะแนน

4. โรงเรียนร่องคำ                 คะแนน 10 คะแนน

ประเภทอัตโนมัติ ม.ปลาย

1. โรงเรียนอนุกูลนารี                  คะแนน 100 คะแนน  (ตัวแทน สพม 24 โซน 1)

2. โรงเรียนกมลาไสย                  คะแนน 20 คะแนน

3. โรงเรียนร่องคำ                        คะแนน 0 คะแนน

4. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   คะแนน 0 คะแนน 

5. โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา           คะแนน 0 คะแนน

ประเภทหุ่นยนต์แบบผสม

1. โรงเรียนร่องคำ                        คะแนน 100 คะแนน  (ตัวแทน สพม 24 โซน 1)

2.โรงเรียนกมลาไสย                    คะแนน  40 คะแนน 

3. โรงเรียนอนุกูลนารี                   คะแนน  20 คะแนน 

ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น

1. โรงเรียนกมลาไสย                  ( ตัวแทน สพม 24 โซน 1)

2.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์              

3. โรงเรียนร่องคำ

ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย

1. โรงเรียนกมลาไสย                  ( ตัวแทน สพม 24 โซน 1)

2.โรงเรียนร่องคำ   

3.โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์              

 

ตัวแทนกิจกรรมหุ่นยนต์ สพป.กส เขต 1 ในงานศิลปหัตถกรรม

1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ  โรงเรียนดอนหวายราษฏร์บำรุง    สพป.กส 1

2. หุ่นยนต์บังคับมือ  โรงเรียนบ้านดอนสนวน  สพป.กส 1

กำหนดการข้อตกลงร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ (เฉพาะ สพม.24 โซน1)

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพม.24 โซน 1 ณ โรงเรียนร่องคำ  วันที่ 12 ตุลาคม  2555

เวลา  08.00                          ตรวจเช็คอุปกรณ์รายงานตัวที่กรรมการ

เวลา  09.00                          ประกอบหุ่นยนต์

เวลา  15.00                          ส่งหุ่นยนต์ให้กรรมการ(เพื่อวัดขนาดและน้ำหนัก)

เวลา   15.30                        แข่งขันรอบที่ 1

เวลา    16.30                       แข่งขันรอบที่ 2

เวลา    17.00                       ประกาศผลการแข่งขัน

** กำหนดการอาจมีการเปลียนเเปลงตามความเหมาะสม

สถานที่ในการจัดการแข่งขัน   ประเภท  หุ่นยนต์อัตโนมัติ และ หุ่นยนต์แบบผสม  ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนร่องคำ

                                                     ประเภท  หุ่นยนต์บังคับมือ  ณ หอประชุม  โรงเรียนร่องคำ 

ดาวน์โหลดสนามแข่งขันอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดโปรแกรมจับเวลาและโปรแกรมสุ่มอุปสรรคและกระป๋องจาก สพฐ

 

ประเภทหุ่นยนต์ัอัตโนมัติและหุ่นยนต์ผสม

1. หุ่นยนต์มีขนาดไม่เกินตามที่กติกาแต่ละประเภทกำหนดในช่วงวัดส่งหุ่นยนต์   หุ่นยนต์สามารถยื่นขยายเกินขนาดได้ในช่วงที่ทำการแข่งขัน  ไม่ถือว่าผิดกติกา  หากวัดขนาดหุ่นยนต์ผ่านเป็นที่เรียบร้อย

2. การปล่อยตัวหุ่นยนต์ ต้องให้เซนเซอร์ด้านหน้าอยู่ภายในจุดเริ่มต้น  

3. การได้แต้มของหุ่นยนต์เมื่อวางกระป๋องเสร็จ  ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของกระป๋องอยู่ในเขตที่ทำคะเเนน (ถึงได้คะแนน) ยกเว้นกรณีที่ทำกระป๋องล้มจะไม่ได้คะแนน  และเมื่อทำแต้มเสร็จสามารถหยิบกระป๋องออกมาได้เลย

4. การสุ่มกระป๋อง  จะดำเนินการสุ่มกระป๋องก่อนการส่งหุ่นยนต์ให้กรรมการ 

5. ทุกประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติจะชนหรือสัมผัสโดยกระป๋องก่อนการหนีบซึงอาจจะเคลื่อนที่ไถลไปบ้าง (กระป๋องห้ามล้ม) แต่หลังจากที่หุ่นยนต์หนีบจับกระป๋องแล้วกระป๋องต้องลอยสูงจากพื้นแล้วเข้าทำแต้ม ถึงจะได้คะแนน (ห้ามลากกระป๋อง)

6.ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ทุกส่วนต้องโดนแยกออกจากกัน  ยกเว้นชุดหนีบจับ (Gifper) ที่สามารถประกอบมาก่อนการแข่งขันได้

7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถพกคู่มือโปรแกรม ซอฟแวร์  เข้าในสนามแข่งขันได้

8. การส่งของใดๆ จากบุคคลภายนอก  หากไม่แจ้งกรรมการให้รับทราบ และตรวจสอบก่อน ถือว่าผิดกติกาไม่มีสิทธิร่วมแข่งขัน

9. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันสามารถนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาได้มากกว่า 1 ตัว และ คอลโทรลเลอร์ไม่จำกัดจำนวน  แต่สามารถส่งลงแข่งขันได้เพียงแค่ 1 คอลโทรลเลอร์ต่อหุ่นยนต์ 1 ตัวเท่านั้น

10. การหยุดเพื่อทำคะแนน ณ จุดสิ้นสุดของแต่ละกติกา  จะได้คะแนนก็ต่อเมื่อ  ล้อทุกล้อต้องไม่เลยกรอบออกมา โดยส่วนอื่นอาจจะเลยนอกกรอบออกมาได้ยกเว้นล้อ

ประเภทบังคับมือ 

    หุ่นยนต์ต้องประกอบชิ้นส่วนในสนามแข่งขันเท่านั้น  อุปกรณ์ใดๆที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปไม่อนุญาตให้นำเข้ามาในสนาม  

***  การตัดสินใดๆ นอกเหนือจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ   และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ****

การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

 

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อน ในระดับประถมศึกษา  สพป.กส 1 จัดการแข่งขัน ณ ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์  โรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 9 ตุลาคม  2555 บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชม เชียร์ บรรยากาศในการแข่งขันได้ ณ สถานที่

1. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  ณ ห้องเรียนรวม  โรงเรียนร่องคำ

2. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ณ ห้องเรียนรวม  โรงเรียนร่องคำ

3. การแข่งขันเครื่องร่อน  ณ หอประชุม  โรงเรียนร่องคำ

บรรยากาศการอบรมเยาวชนนักประดิษฐ์ 3-4 ตค 55

สพป.กส.1 จัดอบรมค่ายเยาวชนนักประดิษฐ์ ในวันที่ 3-4 ตค 55 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเชิญบุคลากรจากศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าไปเป็นวิทยากร ในการสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ และหุ่นยนต์บังคับมือ  ดูบรรยากาศได้ที่ https://www.facebook.com/SunyHunYntPracaCanghwadKalsinthu/photos_stream

การแข่งขันหุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรม สพม. 24 (เขต 1 เดิม)

การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ที่จะจัดในงานศิลปหัตถกรรม ณ ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ สพม 24 เฉพาะสังกัด เขต 1 เดิม  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 จัดการแข่งขันทั้งหมด 5 กติกา  ดังนี้

1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น

2.หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย

3. หุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น

4. หุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย

5. หุ่นยนต์แบบผสม ม.ปลาย

 

สถานที่การจัดการแข่งขัน

ประเภทอัตโนมัติ และ ประเภทหุ่นยนต์แบบผสม  ห้องเรียนรวม  โรงเรียนร่องคำ

ประเภทบังคับมือ    หอประชุมโรงเรียนร่องคำ

 

 

ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สพป.กส1 อบรมเชิงวิชาการ

ศูนย์หุ่นยนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนร่องคำ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ให้กับคณะครูนักเรียนในสังกัด สพป.กส1 ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2555  (หลักสูตร 2 วัน) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1   มีรายละเอียดดังนี้

1.หุ่นยนต์บังคับมือ แบบใช้ขา

2. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ผู้ควบคุมทีมควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาตลอดระยะเวลาการอบรม)

ขยายเวลาส่งโครงงานหุ่นยนต์

 

เนื่องจาก สพฐ.ไ ด้รับการประสานว่า มีหลายโรงเรียนที่สนใจส่งโครงร่างรายงานเข้าร่วมประกวดแต่พลาดโอกาสส่งผลงานอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเปิดโอกาส สพฐ.จึงขยายเวลาการส่งผลงานการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

(วงเล็บมุมซองโครงงานหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์)

http://inno.obec.go.th

<span color:="color:" #2a2a2a;"="#2a2a2a;" style="font-size: 12pt; ">

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อ.จักรพงษ์ วงค์อ้าย 0 2288 5895

การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน/เครื่องร่อน จังหวัดกาฬสินธุ์

ในการจัดการแข่งขันในเขตประถมศึกษาเเบ่งออกเป็น 3 เขตพื้นที่การศึกษา คือ สพป.กส1 , สพป.กส,2 และ สพป.กส3 ดังนั้นตัวแทน สพป จะมีทั้งหมด 3 ทีม โดยแต่ละ สพป จะคัดเลือกเป็นตัวแทนเฉพาะทีมที่ชนะเลิศเท่านั้น     การจัดการแข่งขันใน สพม.24 นั้น  จะเเบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายทั้งหมด 3 กลุ่มเครือข่ายโดยจะเป็นเครือข่ายที่ขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป ) เดิม  คัดเลือกทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศของกลุ่มเครือข่ายเป็นตัวแทน สพม 24     ดังนั้น สพม.24 จะมีตัวแทนเขตทั้งสิ้น 3 ทีม